Turundusjuhiks - Hansabuss
Hansabuss
Otsime oma meeskonda

TURUNDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIJUHTI,

kel on haaret suure pildi jaoks
ja kirge detailide vastu

Hansabussi turundus- ja kommunikatsioonijuht on partneriks bussitranspordi grupi ettevõtete juhtidele, kandes hoolt ettevõtte ja tütarettevõtete strateegiliste eesmärkide saavutamise eest parimate turunduse ja sise-ja väliskommunikatsiooni praktikate kaasabil kogu Baltikumis.

Mis ootab ees Hansabussis?

Kes sobib meie meeskonda?

Kui jõuad äratundmisele, et väljakutse on Sulle sobiv, siis

Turundus- ja kommunikatsioonijuhi töö on mitmekülgne ja edasiviiv - Sa kujundad ettevõtte sõnumid ja kuvandi ning viid selle sihtgruppideni. Sa kavandad ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonistrateegia, koostad ja viid ellu tegevuskavad ja eelarve, suunad ettevõtte välis- ja sisekommunikatsiooni, korraldad turundus- ja müügikampaaniaid, -sündmusi, valmistad ette turundusmaterjalid, korraldad infovahetust kodulehel ja sotsiaalmeedias, kannad hoolt meie kaubamärkide ja visuaalide kasutamise eest. Selles rollis oled hands-on kogu valdkonnas.
Valdkonna asjatundja, kel on sisemist põlemist asju ära teha ja maailma paremaks muuta. Turunduse- ja kommunikatsioonijuhi pagasis on eeskujulik komplekt kaasaegseid turundus-ja kommunikatsioonilahendusi, ta oskab oma ideid ja soovitud tulemusi väljendada sõnas ja kirjas. Tal on sobiv haridus ja soliidne edukas erialane töökogemus, ta valdab B2BC turunduse võimalusi. Turundus- ja kommunikatsioonijuht oskab enda tööd hästi planeerida ja jagada, anda head nõu ning haarab initsiatiivi, et kõik kavandatu teoks saaks. Tulemuslikuks tööks vajab ta ladusat sõnaseadmise oskust eesti ja inglise keeles, igati kasuks tuleb vene keele suhtlusoskus.
palun kandideeri CV-Online’i portaalis, LinkedIn'is või Hansabussi kodulehel.

PS! Oma CV-le lisa kaaskiri, milles saame lugeda Sinu tähelepanekuid ja soovitusi, kuidas Hansabussi kuvand ja sõnumid panna suurepärase äritulemuse teenistusse. Võtame ühendust kõigi sobivate kandidaatidega ning kandideerimisperiood lõppeb, kui leiame sobiva kolleegi.

Mis ootab ees Hansabussis?

Turundus- ja kommunikatsioonijuhi töö on mitmekülgne ja edasiviiv - Sa kujundad ettevõtte sõnumid ja kuvandi ning viid selle sihtgruppideni. Sa kavandad ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonistrateegia, koostad ja viid ellu tegevuskavad ja eelarve, suunad ettevõtte välis- ja sisekommunikatsiooni, korraldad turundus- ja müügikampaaniaid, -sündmusi, valmistad ette turundusmaterjalid, korraldad infovahetust kodulehel ja sotsiaalmeedias, kannad hoolt meie kaubamärkide ja visuaalide kasutamise eest. Selles rollis oled hands-on kogu valdkonnas.

Kes sobib meie meeskonda?

Valdkonna asjatundja, kel on sisemist põlemist asju ära teha ja maailma paremaks muuta. Turunduse- ja kommunikatsioonijuhi pagasis on eeskujulik komplekt kaasaegseid turundus-ja kommunikatsioonilahendusi, ta oskab oma ideid ja soovitud tulemusi väljendada sõnas ja kirjas. Tal on sobiv haridus ja soliidne edukas erialane töökogemus, ta valdab B2BC turunduse võimalusi. Turundus- ja kommunikatsioonijuht oskab enda tööd hästi planeerida ja jagada, anda head nõu ning haarab initsiatiivi, et kõik kavandatu teoks saaks. Tulemuslikuks tööks vajab ta ladusat sõnaseadmise oskust eesti ja inglise keeles, igati kasuks tuleb vene keele suhtlusoskus.

Kui jõuad äratundmisele, et väljakutse on Sulle sobiv, siis

siis palun kandideeri CV-Online’i portaalis, LinkedIn'is või Hansabussi kodulehel.
PS! Oma CV-le lisa kaaskiri, milles saame lugeda Sinu tähelepanekuid ja soovitusi, kuidas Hansabussi kuvand ja sõnumid panna suurepärase äritulemuse teenistusse. Võtame ühendust kõigi sobivate kandidaatidega ning kandideerimisperiood lõppeb, kui leiame sobiva kolleegi.