Täname meeldiva ja korrektse teenuse ning ülimalt hoolsa ja toreda bussijuhi eest!
Edaspidiste kontaktideni!